Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟ


Πίνακας αξιολόγησης πληροφοριών από δικτυακές πηγές (Δ.Π.)

Τάξη: ………………

1. Επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες κα συμπληρώστε τα ζητούμενα:

Ομάδα Μαθητών: ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Κριτήριο
Διεύθυνση: http://gym-peir-mytil.les.sch.gr/seismoi.htm
Διεύθυνση:http://www.oasp.gr
Παρουσίαση πληροφοριών


Αξιολογείστε τη γλώσσα, τη δομή, τα πολυμεσικά στοιχεία, το περιβάλλον διεπαφής, τη λειτουργικότητα, την ευχρηστία κ.λπ.
;

Είναι εύκολη η πλοήγηση;

Είναι αισθητικά ευχάριστο το περιβάλλον


Υπάρχει σωστή οργάνωση πληροφοριών, κατάλληλα μενού, ευρετήριο κ.λπ.;


Καταλληλότητα


Δείτε προσεκτικά την εισαγωγική αλλά και άλλες σελίδες. Για ποιο

λόγο δημιουργήθηκε η Δ.Π.; Παρέχεται μέθοδος επικοινωνίας (π.χ. με email); Είναι κατάλληλη η πηγή αυτή για την έρευνα ή τη μελέτη σας; Τι επιπλέον παρέχει σε σχέση με άλλες πηγές; Αναφέρονται οι στόχοι που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη δικτυακή πηγή; Σε ποιους

απευθύνεται;


Περιεχόμενο


Ποιότητα, ακρίβεια, αντικειμενικότητα πληροφοριών Υπάρχει τεκμηρίωση, παραθέτει άλλες πηγές; Διασταυρώστε την ποιότητα των πληροφοριών χρησιμοποιώντας άλλες αξιόπιστες πηγές Υπάρχουν διαφημίσεις ή άλλες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το θέμα;


Ταυτότητα


Είναι σαφές ποιος/οι υπογράφουν αυτή την πηγή (φορέας, οργανισμός, άτομο κ.λπ.); Αναζητείστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά της; Λόγος δημιουργίας/ λειτουργίας Είναι εμπορική, κυβερνητική, ακαδημαϊκή, προσωπική ή εταιρική (.edu, .gov, .org, .com);


Επικαιρότητα


Υπάρχει ένδειξη πότε παράχθηκε η πληροφορία ή έγινε η τελευταία ενημέρωση; Υπάρχουν σύνδεσμοι που δεν λειτουργούν; Καλύπτει τις απαιτήσεις της εργασίας σας;


Γυρίστε πίσω και ξανασκεφθείτε


Καταλληλότητα, ποιότητα, αντικειμενικότητα, τεκμηρίωση των πληροφοριών

Τι επιπλέον προσφέρει αυτή η πηγή; Είναι χρήσιμη για την εργασία σας; Για ποιο σκοπό έχει δημιουργηθεί; Διασταυρώστε τις πληροφορίες από άλλες πηγές
2. Φυλάξτε την εργασία σας στο φάκελο σας με όνομα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ.