Έχουν ενσωματωθεί στις εργασίες Α και Β . Αφορούν τα μαθήματα της Γεωγραφίας Α Τάξης , Οικιακής Οικονομίας Β΄Τάξης , Θρησκευτικών α Τάξης και Νέων ελληνικών Β Τάξης και Νεοελληνική γλώσσας Α Τάξης.