Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ονομα Μαθητή:

Κάντε αναζητήσεις στο διαδίκτυο με τις εκφράσεις: «upsidedownmap”, “reversed mapσ”, ”south-up maps”.
Διαλέξτε από τις εικόνες που εντοπίζετε δέκα ‘’ανάποδους’’ χάρτες, δηλαδή χάρτες που έχουν τον Νότο στο επάνω μέρος τους και σώστε τους στον φάκελό σας με τα ονόματα map1, map2,……… .
Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
Με τις εικόνες και τα στοιχεία του πίνακα να ετοιμάσετε σχετική παρουσίαση.

Παραδοτέα Μαθητών