ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Φύλλο Εργασίας Μαθητή
Τίτλος : Προσδιορίζω τον Μηνιαίο Οικογενειακό Προϋπολογισμό με Υπολογιστικά Φύλλα
Τάξη: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ενότητα: Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα.
Εμπλεκόμενες έννοιες: Υπολογιστικά Φύλλα, επίλυση προβλήματος.
Τάξη : ..........................................
Όνομα Μαθητή: ................................................................................................................................


Σκοπός
Η δραστηριότητα αυτή έχει σαν σκοπό να επιτρέψει στους μαθητές να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες διαχείρισης και μορφοποίησης λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλων και να κατανοούν βασικές οικονομικές έννοιες που απορρέουν από την καθημερινότητά τους και διοχετεύονται σε αυτήν.

Διδακτικοί Στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αυτών οι μαθητές πρέπει να μπορούν:
  1. να δημιουργούν υπολογιστικό φύλλο
  2. να αποθηκεύουν υπολογιστικό φύλλο
  3. να μορφοποιούν
  4. να αντιγράφουν/μετακινούν αντικείμενα
  5. να χρησιμοποιούν συναρτήσεις

Δραστηριότητες

ΕΣΟΔΑΜΙΣΘΟΙ
700


ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ
200


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
900


ΕΞΟΔΑΔΑΝΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ

400

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

200

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

250

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ

50

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

20

ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΥΣΗ

30

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

10

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

40

ΔΙΑΦΟΡΑ

0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1000

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ


Βοήθεια: ο τύπος του κελιού D2 είναι: =B2/B4 ενώ έχει γίνει και η κατάλληλη μορφοποίηση (αριθμός, ποσοστό %)

Ασκήσεις Ομάδας Α
1. Συμπληρώστε τους κατάλληλους τύπους στα κελιά που επισημαίνονται.
2. Μορφοποιήστε κατάλληλα το Λογιστικό Φύλλο.
3. Φυλάξτε το αρχείο με το όνομα «ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Ασκήσεις Ομάδας Β
1. Ποια κατηγορία αναγκών έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εξόδων;
2. Ποια κατηγορία αναγκών έχει το μικρότερο ποσοστό εξόδων;
3. Υπάρχουν κάποια έξοδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν και ποια είναι αυτά;
4. Δοκιμάστε να μειώσετε ή να απαλείψετε αυτά τα έξοδα ώστε η διαφορά εισόδων εξόδων να μην βγαίνει αρνητικός αριθμός.
5. Φυλάξτε σαν νέο Λογιστικό Φύλλο στο ίδιο αρχείο στο φάκελό σας με το όνομα «προϋπολογισμός_θετικός»Παραδοτέα Μαθητών