ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΑ


Φύλλο Εργασίας Μαθητή

Τίτλος : Δημιουργία παρουσίασης με διαφάνειες με θέμα "What is school for me".

Τάξη: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ερωτήσεις

Να δημιουργήσετε αρχείο παρουσιάσεων με διαφάνειες με θέμα "What is school for me".


Παραδοτέα Μαθητών

  • Παραδοτέο1
  • Παραδοτέο2