Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1

1. Χρησιμοποιήστε τις εντολές «κινήσου χ βήματα» και «στρίψε δεξιά χ μοίρες» και πειραματιστείτε για το πώς δουλεύουν.
Σε ποια ομάδα τις εντοπίσατε: ……………………………………………….. (συμπληρώστε)

2. Χρησιμοποιήστε και τις εντολές «κατέβασε πένα» και «καθάρισε» και πειραματιστείτε για το πώς δουλεύουν και αυτές.

Σε ποια ομάδα τις εντοπίσατε: ……………………………………………….. (συμπληρώστε)

3. Χρησιμοποιήστε τις εντολές και πειραματιστείτε για να φτιάξετε ένα τετράγωνο.

Με ποια εντολή θα ρυθμίζω το μέγεθος του τετραγώνου: …………………………………
Πόσο εύκολα φτιάξατε το «τετράγωνο»;
Πολύ εύκολα Εύκολα Με λίγη δυσκολία Με αρκετή δυσκολία

4. Βρείτε την εντολή ελέγχου, «επανάλαβε» και χρησιμοποιήστε την για να φτιάξετε το «τετράγωνο». Δείξτε τη δουλειά σας στον καθηγητή σας.

Σε ποια ομάδα την εντοπίσατε: ……………………………………………….. (συμπληρώστε)
Πόσο εύκολα φτιάξατε το «τετράγωνο» τώρα με την εντολή επανάληψης;
Πολύ εύκολα Εύκολα Με λίγη δυσκολία Με αρκετή δυσκολία

5. Τώρα «διπλασιάστε» το κομμάτι που φτιάχνει τετράγωνο (Δεξί κλικ πάνω στην πρώτη εντολή και διαλέξτε «διπλασίασε»).


6. Πειραματιστείτε με στόχο να φτιάξετε ένα «τρίγωνο».

Τι αλλαγές κάνατε;


Τι αποτέλεσμα πήρατε;

Παραδοτέα Μαθητών

  • Παραδοτέο και .