Φύλλο Εργασίας Μαθητή

Τίτλος :Προγραμματισμός2 με Scratch
Τάξη: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ερωτήσεις
1- Μετά την αρχική συζήτηση, ανοίξτε το scrath από το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας

2. Βρείτε την εντολή ελέγχου, «επανάλαβε» και χρησιμοποιήστε την για να φτιάξετε το «τετράγωνο». Δείξτε τη δουλειά σας στον καθηγητή σας.

Σε ποια ομάδα την εντοπίσατε: ……………………………………………….. (συμπληρώστε)
Πόσο εύκολα φτιάξατε το «τετράγωνο» τώρα με την εντολή επανάληψης;
Πολύ εύκολα Εύκολα Με λίγη δυσκολία Με αρκετή δυσκολία

3. Πειραματιστείτε με στόχο να φτιάξετε ένα «τρίγωνο».

Τι αλλαγές κάνατε;


Τι αποτέλεσμα πήρατε;

4. Βρείτε την εντολή κίνησης που προσδιορίζει την κατεύθυνση του χαρακτήρα που κατευθύνουμε (φιγούρα της γάτας).


Τώρα «διπλασιάστε» το κομμάτι που φτιάχνει τετράγωνο (Δεξί κλικ πάνω στην πρώτη εντολή και διαλέξτε «διπλασίασε»).


Τι αποτέλεσμα πήρατε;

5.
Ενσωματώστε στοΧώρο «προγραμματισμού»τις εντολές που επιτρέπουν τη διαγώνια κίνηση και προς τι 4 κατευθύνσεις. Ποια είναι ησταθερήτιμή τηςΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ;


6. Βρείτε την εντολή κίνησης που προσδιορίζει την κατεύθυνση του χαρακτήρα που κατευθύνουμε.

Και παραθέστε τις εντολές στο Χώρο «προγραμματισμού» τις εντολές που επιτρέπουν την τοποθέτηση της φιγούρας της γάτας στα αντίστοιχα σημεία του χώρου.

Ποιος είναι ο αριθμός των εντολών που απαιτούνται ;

7. ΟΛΑ τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με μια εντολή και να αλλάζουν μόνο οι τιμές των ορισμάτων των εντολών;


Συμπληρώστε……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Επιστρέψτε στο ερώτημα 3 της ίδια άσκησης και πειραματιστείτε να φτιάξετε ένα 5γωνο, ένα 6γωνο, 8γωνο στον ίδια ευθεία του άξονα χ και με την ίδια απόσταση μεταξύ τους .

Τι αλλαγές κάνατε;


Τι αποτέλεσμα πήρατε;


Παραδοτέα Μαθητών